Xidmətlərimiz

Nerj metaldan-paslanmazdan istifadə artıq müasir arxitertur layihələrin ayrılmaz bir hissəsi olub, çətin realizə oluna bilən dizayner layihələri üçün geniş imkanlar açır. Müasir interyer dizaynerləri də xüsusi seçim qarşısında əsasən paslanmaza üstünlük verirlər. Soyuq səthə malik olan nerj metaldan hazırlanan pilləkan perillalar onlara toxunmaq və hiss etmək üçün insanda vazkeçilməz hisslər yaradır.
Paslanmaz perillalardan yığılan konstruksiyaların estetik gözəlliyindən danışarkən, onların məişətdəki təhlükəsizliyinin vacibliyini də unutmaq olmaz. Belə ki, məhəccrələr və perillalar memarın sadəcə dizayn baxımından zövq oxşamaq üçün yaratdığı gözəllik deyil, həm də ən əsas pilləkanlarda həyatı əhəmiyyət kəsb edən elementdir. Ununutmaq lazım deyil ki, hündür pilləkanlar daim özündə travma təhlükəsi daşıyır. Buna görə də belə xoşagəlməz və təhlükəli halların qarşısını almaq üçün üç pillədən çox olan bütün pilləkanları etibarlı məhəccərlərlə təchiz etnək vacibdir. Hazırki standart bütün dünyada qəbul olunub.

Paslanmaz perilalar - Sərfəli üstünlük
Məhəccrələrin hazırlanmasında biz əsasən paslanmaz metala-nejaveykaya üstünlük veririk. Bu isə heç də təsadüfi deyil:
Fəaliyyət göstərdiyimiz müddət ərzində qazanılan təcrübə bir daha təsdiq etdi ki, paslanmazdan hazırlanan məhəccərlər müştərilər üçün çəxlu sərfəli üstünlüklərə malikdir.

Metalın tərkibindəki xrom materialı korroziya hallarına qarşı davamlı edir. Bu xüsussiyyət əsasən də açıq hava ilə təmasda olan ərazilərdə və eyvanda, baseyn kənarlarında və digər bu kimi yerlərdə xüsusi önəm daşıyır.
Paslanmaz metaldan hazırlanan məhəccərlər- bu qarışığı olmayan birtərkibli metaldır. Belə truba və listlərin kimyəvi tərkibi onun qalınlıq həcmi boyunca eyni olması, metalın hər hansı bir zədə və zərbəyə davamlılığını təmin edir. Bu cür məhəccərlərin üz sloyunu emal yolu ilə hər zaman bərpa etmək mümükündür. Az əhəmiyyət kəsb etməyən digər cəhət palanmaz perilanın hər hansı bir üst sloyla əhatələnməsinə ehtiyacın olmamasıdır. Paslanmaz metalın məhşurluğunu məhz elə bununla da izah etmək olar. Sizin artıq məhəccərləri rəngləmək və qoruyucu üst qatla örtməyə əsla ehtiyacınız olmayacaq.
Paslanmaz metaldan düzəldilən məhəccərlər xüsusi möhkəmliyi ilə seçilir. Paslanmaz metaldan düzəldilən perilaların daxili görünüşü bənzərsiz estetik gözəlliyi ilə seçilir. Pilləkanlar üçün belə məhəccərlər hər hansı bir interyerin bəzəyinə çevrilir, onların güzgü effekti yaradan, bərq vuran gözəlliyi isə daxildə digər rənglər və materiallarla kontrast təşkil etməkdə əvəz olunmazdır.
Şirkətimiz paslanmaz və alüminiumdan hazırlanan, reallaşdırılması çətin görünən bütün növ məhəccərlərin hazırlanması üzrə ixtisaslaşıb. Bizim dizaynerlər sizin üçün müxtəlif fərdi layihəli məhəccərləri hazırlaya bilər. Eyni zamanda sifarişçinin təklif etdiyiniz layihələr də həyata keçirilir.